contractvrij en vrij van alles

Behandelingen in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) worden steeds meer aan banden en aan protocollen gelegd. De huisarts bepaalt of u een behandeling krijgt. Uw persoonlijke gegevens moeten aan databanken geleverd worden. U moet een stoornis gediagnosticeerd krijgen, dan pas wordt de behandeling bij de psycholoog vergoed. Een stoornis blijft in uw persoonlijke gegevens staan. Voor kinderen en jeugdigen geldt dit ook. Een wijkcoach gaat bepalen of er een behandeling mag worden opgestart. Alle gegevens van uw kind worden her en der verspreid. Wat wordt er mee gedaan.

ALS U DIT NIET WILT DAN KUNT U DIT UIT DE WEGGAAN.

U kiest zelf waar u naartoe gaat. U bepaalt zelf wat er gebeurt met uw persoonlijke gegevens. U heeft geen stoornis maar       lees verder

 

problemen waar u mee geholpen wilt worden. Niemand anders dan uzelf bepaalt waar uw kind behandeld wordt. U bepaalt zelf aan wie u het wel of niet wilt vertellen. Er zijn geen trajecten waar u aan vastzit. Als er 3 gesprekken nodig zijn is het dat en als er 9 nodig zijn dan 9. Als er één gesprek nodig is dan één. Een vervolggesprek na een jaar kan ook.

U betaalt de behandeling zelf. Een eigen risico moet u toch sowieso al betalen.

De hulp die u krijgt is nog steeds van een GZ psycholoog met ruim 30 jaar ervaring. De mens met zijn klachten en problemen staan centraal. De behandeling wordt daarop afgestemd en niet van een lijst gehaald van behandelingen die toegstaan zijn. De Gz psycholoog bepaalt samen met u wat goed voor u is. De huisarts kan ja of nee worden ingelicht, afhankelijk van uw keuze. Niks geen protocol. Niks geen onzinnige administratie. Wel de kwaliteit zoals we dat altijd geleverd hebben. Ook wij zijn lid van de beroepsverenigingen NIP en LVVP en BDP. Ook daarover hebben we een klachtenregeling en is een kwaliteit gewaarborgd.

De kosten zijn € 90,00 (exclusief BTW). De gesprekken zijn in het begin om de week maar al snel naar 2 keer per maand, om tijd te krijgen aan de problematiek te werken. De kosten worden zo gespreid over een langere periode en als u een betalingsregeling wilt dan kan dat ook altijd. (Alleen pingelen over het tarief kan niet.)