Corona en de consulten

Wij zijn blij dat de consulten weer face te face kunnen plaatsvinden.
Wel willen we u wijzen op de gedragsregels voor een veilige omgang met elkaar. Wij zullen ons er ook zo goed als het kan aan houden.