Vergoedingen

De kosten van een behandeling worden vergoed vanuit het basispakket. Als u nog geen kosten in de gezondheidszorg heeft gehad, wordt eerst uw eigen risico aangesproken. Voor 2023 is dat € 385,00.
De behandeling wordt vergoed als er sprake is van een stoornis, bijv. een depressie of een angststoornis.

Niet vergoed worden o.a.: aanpassingsstoornis, relatieproblematiek, werkgerelateerd problematiek. Er zijn slechts een paar zorgverzekeraars die nog iets vergoeden vanuit een aanvullend pakket. (Raadpleeg uw verzekeraar of uw polis.)

Met de meeste zorgverzekeraars hebben we een contract afgesloten.
Met Menzis de grootste verzekeraar in de regio Twente.
Daarnaast met de zorgverzekeraars die vallen onder Achmea, VGZ en Multizorg.
Als we geen contract met uw zorgverzekeraar hebben, is uw verzekeraar verplicht minstens. 70% van de kosten te vergoeden, van de contractvergoeding.

Wordt de zorg die u krijgt niet vergoed door de zorgverzekeraar en moet u de behandeling zelf betalen, dan wordt er een tarief van € 135,00 per konsult berekend.
Komt u niet op een afspraak zonder dat u 24 uur van te voren, een bericht heeft gegeven  en er is geen sprake van een calamiteit, bijv. een ongeluk, dan krijgt u een no-show rekening van € 60,00.
Bij werkgerelateerde problematiek, dit wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed, kunt u altijd uw werkgever benaderen om de kosten geheel of gedeeltelijk over te nemen.

Heeft u hierover vragen neemt u dan vrijblijvend contact met ons op.