privacyverklaring

De Eerstelijns psychologie praktijk Twente vraagt u naar uw persoonlijke gegevens. Deze gegevens zijn bedoeld om daarmee een declaratie naar de zorgverzekeraar te sturen of een rekening naar u te versturen. Tevens worden de gegevens gebruikt om de huisarts te informeren over u en de behandeling. Dit alleen als u daarin toestemming heeft gegeven.

Uw persoonlijke gegevens worden verder niet voor andere doeleinden gebruikt.

Uw gegevens liggen achter slot.