Intake en dan?

Het eerste gesprek is een intakegesprek. In het intakegesprek wordt gevraagd naar de reden van uw komst en worden de problemen/klachten die u heeft, geinventariseerd.
Tevens wordt de wijze van de behandeling/behandelplan met u besproken.
De behandeling is afhankelijk van u als uniek persoon en uw problematiek.
Er kunnen verschillende behandelvormen gebruikt worden.
Een gesprek duurt 45 minuten.
Na het eerste gesprek is er geen wachttijd tot de vervolggesprekken.
De vervolggesprekken zijn erop gericht het probleem te verduidelijken en om een weg te vinden deze te behandelen.
In het begin zijn de gesprekken wekelijks. Als de problematiek en de behandeling duidelijk is, kunnen de gesprekken met grotere tussenruimtes worden gehouden.

Voor het intakegesprek dient u de verwijzing van de huisarts, uw zorgpas en een identiteitsbewijs, rijbewijs of paspoort mee te nemen. Ook worden uw verdere persoonlijke gegevens gevraagd.

Aan het begin en aan het eind van de behandeling kan u gevraagd worden een vragenlijst in te vullen. Dit kan thuis via internet en kost vaak niet meer als 6 รก 7 minuten. De vragenlijst is ter ondersteuning van de behandeling en kan met u besproken worden.