Privacy

Iedere ingeschreven cliënt heeft een eigen dossier. Dit bestaat uit twee delen:
1. een papieren dossier
2. een digitaal dossier (PC Data)

Het digitale dossier bestaat uit gegevens die opgenomen zijn in een administratieprogramma voor de eerstelijnspsycholoog. Vanuit dit programma kan o.a. electronisch worden gedeclareerd.Dit digitale dossier is alleen toegangelijk voor de behandelaar.

De cliënt heeft recht op inzage in het dossier, bij voorkeur wordt daarvoor een afspraak gemaakt.
De volgende zaken gebeuren alleen na toestemming van de client.
Het opvragen van informatie en overleg met derden bijv. de huisarts, arboarts.
Bij aanmelding en na afsluiting van de behandeling wordt de verwijzer hierover schriftelijk ingelicht.
Het doorsturen van de gecodeerde gegevens van de client, zonder naam, voor de statistieken, aan de beroepsvereniging .