GZ Psycholoog

Een gezondheidszorg psycholoog (GZ psycholoog) is een hoofdbehandelaar in de generalistische basis gezondheidszorg (GB GGZ). De GZ psycholoog is universitair geschoold en heeft daarna een vervolgopleiding gedaan en is opgenomen in de wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg (BIG).
De GZ psycholoog voldoet aan de kwaliteitseisen van de beroepsvereniging het NIP. Dit houdt o.a. in dat de GZ psycholoog deelneemt aan een intervisie groep, regelmatig doet aan na en bijscholing en voldoet aan de beroepscode van de beroepsvereniging het NIP.

De GZ psycholoog kan vanuit verschillende therapierichtingen werken. Afhankelijk van de client en de problematiek van de client, wordt er een behandelplan opgesteld.Hierin kunnen verschillende therapierichtingen gebruikt worden. De GZ psycholoog werken praktisch, probleemgericht,concreet. Maar er wordt ook gekeken waar de problematiek vandaan komt. Als nodig kan er contact met de huisarts zijn of met andere hulpverleners.

Na een nauwkeurige inventarisatie volgt een behandeling die op de client is afgestemd.
De behandeling is gericht op het verhelpen of verminderen van de psychische klachten, dan wel het voor de client beter beheersbaar maken van de problemen