Klachtenregeling

Als er een geschil is tussen u als client en de behandelaar, kan dit met de behandelaar besproken worden. Leidt dit niet tot een oplossing van het geschil dan kan het voorgelegd worden aan de Stichting Geschillen Commissie (SGC). Zie ook www.psynip.nl.
Heeft u een klacht over de behandelaar of over de behandeling of andersinds, dan kunt u dit direkt de behandelaar kenbaar maken. Er zal getracht worden de klacht op te lossen.

Mocht dit niet het geval zijn en de klacht blijft onopgelost, dan kunt u als client een beroep doen op de klachtenregeling van de bereoepsgroep het NIP. Zie hiervoor www.psynip.nl.