Wachtlijst

Wij hebben geen wachtlijst.
Een afspraak kan over het algemeen binnen 21 dagen worden gemaakt.
Een vervolgafspraak volgt dan in het algemeen na een week.